Dansk Flygtningehjælp - Lyngby Frivilliggruppe


Samling af love og regler

På Frivillignets (Dansk Flygtningehjælp) hjemmeside kan man finde en samling af love og regler vedrørende indvandrere og flygtninge. SE HER   


Dansk Flygtninbgehjælp har udgivet en ny udgave af lovgivningshåndbogen. Find den HER 


Kommunale kan- og skal-opgaver

En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring kommunens forpligtelser i forhold

flygtninge og deres familie. Hvilke opgaver skal kommunen udføre, og hvilke opgaver er

kan-opgaver? Tvivlen omkring kommunens forpligtelser kan også hænge sammen med

usikkerhed på, hvornår en frivillig borger udfører opgaver, som rettelig burde varetages af

kommunen. Andre gange kan tvivlen mere handle om, hvilke rettigheder, en flygtning kan

påberåbe sig over for en kommune.

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie: SE HER     DEN GODE MODTAGELSE

Modtagelse af flygtninge – fra asylcenter til kommune.

Hjemmesiden ”Den Gode Modtagelse” er et værktøj som kommuner og organisationer kan bruge til at sikre en god modtagelse af flygtninge, når de flytter fra et asylcenter og modtages i en kommune.

Når en flygtning modtager opholdstilladelse og skal overgå fra asylcentersystemet til at blive modtaget i en kommune, er det en proces, der kræver, at mange aktører arbejder sammen. På denne hjemmeside kan du få relevant viden om opgaverne og ansvarsfordelingen i et modtagelsesforløb.

Hjemmesiden giver målrettet information til medarbejdere i kommuner, Udlændingestyrelsen og asylcentre. Du kan læse om de enkelte procestrin, lovgivning på området, anbefalinger, spørgsmål og svar. Samtidig kan du se en række eksempler på forskellige aktørers konkrete værktøjer i overgangsprocessen.

Hjemmesiden giver overblik og skal fremme den bedst mulige modtagelse af flygtninge, der kommer til Danmark. Gå til hjemmesiden: KLIK  Digital Post

Alle borgere forpligtes til, fra 1. november 2014, at have en digital postkasse, tilknyttet CPR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning Digital Post. Loven træder i kraft for borgere 1. november 2014.


Borgere kan dog anmode om fritagelse ved personlig fremmøde i den kommune hvor de bor. Læs mere

Blanket til ansøgning om fritagelse kan hentes her: Blanket

    Lyngby Frivillignet, Rustenborgvej 1C, 2800 Kongens Lyngby                                              info@lyngbyfrivillignet.dk